Select floor

List Grid
Nr Area Floor Rooms Status
1 50.20 m2 1 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
2 38.95 m2 1 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
3 67.59 m2 1 floor 3 rooms
For sale
Download the plan See more
4 48.22 m2 1 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
5 48.11 m2 1 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
6 43.71 m2 1 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
7 31.73 m2 1 floor 1 room
For sale
Download the plan See more
8 65.52 m2 1 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
9 27.10 m2 1 floor 1 room
For sale
Download the plan See more
10 54.42 m2 2 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
11 39.54 m2 2 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
12 71.76 m2 2 floor 3 rooms
For sale
Download the plan See more
13 48.20 m2 2 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
14 48.15 m2 2 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
15 82.80 m2 2 floor 3 rooms
For sale
Download the plan See more
16 34.28 m2 2 floor 1 room
For sale
Download the plan See more
17 55.64 m2 2 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
18 49.44 m2 2 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
19 49.77 m2 2 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
20 77.50 m2 3 floor 3 rooms
Reservation
Download the plan See more
21 97.53 m2 3 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
22 48.26 m2 3 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
23 48.15 m2 3 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
24 95.57 m2 3 floor 4 rooms
For sale
Download the plan See more
25 51.27 m2 3 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
26 49.44 m2 3 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
27 49.80 m2 3 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
28 77.52 m2 4 floor 3 rooms
For sale
Download the plan See more
29 97.81 m2 4 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
30 48.29 m2 4 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
31 48.15 m2 4 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
32 83.11 m2 4 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
33 47.48 m2 4 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
34 46.34 m2 4 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
35 49.95 m2 4 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
36 77.52 m2 5 floor 3 rooms
For sale
Download the plan See more
37 97.81 m2 5 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
38 48.29 m2 5 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
39 111.70 m2 5 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
40 83.21 m2 5 floor 3 rooms
For sale
Download the plan See more
41 77.52 m2 6 floor 3 rooms
For sale
Download the plan See more
42 97.81 m2 6 floor 4 rooms
For sale
Download the plan See more
43 147.82 m2 6 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
44 59.33 m2 6 floor 2 rooms
For sale
Download the plan See more
45 77.25 m2 7 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
46 120.17 m2 7 floor 4 rooms
For sale
Download the plan See more
47 90.74 m2 7 floor 3 rooms
For sale
Download the plan See more
48 78.91 m2 7 floor 3 rooms
For sale
Download the plan See more
49 189.59 m2 8 floor 5 rooms
For sale
Download the plan See more
50 148.65 m2 8 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
For sale
Mieszkanie nr 1
For sale

Apartment No. 1

 • 1 floor
 • 50.20 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 2
For sale

Apartment No. 2

 • 1 floor
 • 38.95 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 3
For sale

Apartment No. 3

 • 1 floor
 • 67.59 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 4
For sale

Apartment No. 4

 • 1 floor
 • 48.22 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 5
For sale

Apartment No. 5

 • 1 floor
 • 48.11 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 6
For sale

Apartment No. 6

 • 1 floor
 • 43.71 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 7
For sale

Apartment No. 7

 • 1 floor
 • 31.73 m2
 • 1 room
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 8
For sale

Apartment No. 8

 • 1 floor
 • 65.52 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 9
For sale

Apartment No. 9

 • 1 floor
 • 27.10 m2
 • 1 room
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 10
For sale

Apartment No. 10

 • 2 floor
 • 54.42 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 11
Sold

Apartment No. 11

 • 2 floor
 • 39.54 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 12
For sale

Apartment No. 12

 • 2 floor
 • 71.76 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 13
For sale

Apartment No. 13

 • 2 floor
 • 48.20 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 14
For sale

Apartment No. 14

 • 2 floor
 • 48.15 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 15
For sale

Apartment No. 15

 • 2 floor
 • 82.80 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 16
For sale

Apartment No. 16

 • 2 floor
 • 34.28 m2
 • 1 room
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 17
Sold

Apartment No. 17

 • 2 floor
 • 55.64 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 18
For sale

Apartment No. 18

 • 2 floor
 • 49.44 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 19
For sale

Apartment No. 19

 • 2 floor
 • 49.77 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Reservation
Mieszkanie nr 20
Reservation

Apartment No. 20

 • 3 floor
 • 77.50 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 21
Sold

Apartment No. 21

 • 3 floor
 • 97.53 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 22
Sold

Apartment No. 22

 • 3 floor
 • 48.26 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 23
For sale

Apartment No. 23

 • 3 floor
 • 48.15 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 24
For sale

Apartment No. 24

 • 3 floor
 • 95.57 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 25
For sale

Apartment No. 25

 • 3 floor
 • 51.27 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 26
For sale

Apartment No. 26

 • 3 floor
 • 49.44 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 27
For sale

Apartment No. 27

 • 3 floor
 • 49.80 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 28
For sale

Apartment No. 28

 • 4 floor
 • 77.52 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 29
Sold

Apartment No. 29

 • 4 floor
 • 97.81 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 30
Sold

Apartment No. 30

 • 4 floor
 • 48.29 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 31
Sold

Apartment No. 31

 • 4 floor
 • 48.15 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 32
Sold

Apartment No. 32

 • 4 floor
 • 83.11 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 33
For sale

Apartment No. 33

 • 4 floor
 • 47.48 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 34
For sale

Apartment No. 34

 • 4 floor
 • 46.34 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 35
For sale

Apartment No. 35

 • 4 floor
 • 49.95 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 36
For sale

Apartment No. 36

 • 5 floor
 • 77.52 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 37
Sold

Apartment No. 37

 • 5 floor
 • 97.81 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 38
For sale

Apartment No. 38

 • 5 floor
 • 48.29 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 39
Sold

Apartment No. 39

 • 5 floor
 • 111.70 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 40
For sale

Apartment No. 40

 • 5 floor
 • 83.21 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 41
For sale

Apartment No. 41

 • 6 floor
 • 77.52 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 42
For sale

Apartment No. 42

 • 6 floor
 • 97.81 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 43
Sold

Apartment No. 43

 • 6 floor
 • 147.82 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 44
For sale

Apartment No. 44

 • 6 floor
 • 59.33 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 45
Sold

Apartment No. 45

 • 7 floor
 • 77.25 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 46
For sale

Apartment No. 46

 • 7 floor
 • 120.17 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 47
For sale

Apartment No. 47

 • 7 floor
 • 90.74 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 48
For sale

Apartment No. 48

 • 7 floor
 • 78.91 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
For sale
Mieszkanie nr 49
For sale

Apartment No. 49

 • 8 floor
 • 189.59 m2
 • 5 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 50
Sold

Apartment No. 50

 • 8 floor
 • 148.65 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Polityka prywatności