Select floor

List Grid
Nr Area Floor Rooms Status
1 50.56 m2 1 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
2 38.95 m2 1 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
3 67.59 m2 1 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
4 48.22 m2 1 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
5 48.11 m2 1 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
6 44.27 m2 1 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
7 32.03 m2 1 floor 1 room
Sold
Download the plan
8 65.75 m2 1 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
9 27.10 m2 1 floor 1 room
Sold
Download the plan
10 54.42 m2 2 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
11 39.54 m2 2 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
12 71.76 m2 2 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
13 48.20 m2 2 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
14 48.15 m2 2 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
15 82.80 m2 2 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
16 34.28 m2 2 floor 1 room
Sold
Download the plan
17 55.64 m2 2 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
18 49.44 m2 2 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
19 49.77 m2 2 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
20 77.50 m2 3 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
21 97.53 m2 3 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
22 48.26 m2 3 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
23 48.15 m2 3 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
24 95.91 m2 3 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
25 51.77 m2 3 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
26 49.44 m2 3 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
27 49.80 m2 3 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
28 77.52 m2 4 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
29 97.81 m2 4 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
30 48.29 m2 4 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
31 48.15 m2 4 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
32 83.11 m2 4 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
33 47.48 m2 4 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
34 46.50 m2 4 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
35 49.95 m2 4 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
36 77.52 m2 5 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
37 97.81 m2 5 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
38 48.29 m2 5 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
39 111.70 m2 5 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
40 83.79 m2 5 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
41 77.52 m2 6 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
42 98.43 m2 6 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
43 147.82 m2 6 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
44 59.83 m2 6 floor 2 rooms
Sold
Download the plan
45 77.25 m2 7 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
46 120.76 m2 7 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
47 90.74 m2 7 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
48 79.27 m2 7 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
49 189.59 m2 8 floor 5 rooms
Sold
Download the plan
50 148.65 m2 8 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
15 + 16 77.50 m2 2 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
18 + 19 97.53 m2 2 floor 4 rooms
Sold
Download the plan
25 + 26 + 27 159.05 m2 3 floor 3 rooms
Sold
Download the plan
Sold
Mieszkanie nr 1
Sold

Apartment No. 1

 • 1 floor
 • 50.56 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 2
Sold

Apartment No. 2

 • 1 floor
 • 38.95 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 3
Sold

Apartment No. 3

 • 1 floor
 • 67.59 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 4
Sold

Apartment No. 4

 • 1 floor
 • 48.22 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 5
Sold

Apartment No. 5

 • 1 floor
 • 48.11 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 6
Sold

Apartment No. 6

 • 1 floor
 • 44.27 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 7
Sold

Apartment No. 7

 • 1 floor
 • 32.03 m2
 • 1 room
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 8
Sold

Apartment No. 8

 • 1 floor
 • 65.75 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 9
Sold

Apartment No. 9

 • 1 floor
 • 27.10 m2
 • 1 room
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 10
Sold

Apartment No. 10

 • 2 floor
 • 54.42 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 11
Sold

Apartment No. 11

 • 2 floor
 • 39.54 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 12
Sold

Apartment No. 12

 • 2 floor
 • 71.76 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 13
Sold

Apartment No. 13

 • 2 floor
 • 48.20 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 14
Sold

Apartment No. 14

 • 2 floor
 • 48.15 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 15
Sold

Apartment No. 15

 • 2 floor
 • 82.80 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 16
Sold

Apartment No. 16

 • 2 floor
 • 34.28 m2
 • 1 room
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 17
Sold

Apartment No. 17

 • 2 floor
 • 55.64 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 18
Sold

Apartment No. 18

 • 2 floor
 • 49.44 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 19
Sold

Apartment No. 19

 • 2 floor
 • 49.77 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 20
Sold

Apartment No. 20

 • 3 floor
 • 77.50 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 21
Sold

Apartment No. 21

 • 3 floor
 • 97.53 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 22
Sold

Apartment No. 22

 • 3 floor
 • 48.26 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 23
Sold

Apartment No. 23

 • 3 floor
 • 48.15 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 24
Sold

Apartment No. 24

 • 3 floor
 • 95.91 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 25
Sold

Apartment No. 25

 • 3 floor
 • 51.77 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 26
Sold

Apartment No. 26

 • 3 floor
 • 49.44 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 27
Sold

Apartment No. 27

 • 3 floor
 • 49.80 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 28
Sold

Apartment No. 28

 • 4 floor
 • 77.52 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 29
Sold

Apartment No. 29

 • 4 floor
 • 97.81 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 30
Sold

Apartment No. 30

 • 4 floor
 • 48.29 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 31
Sold

Apartment No. 31

 • 4 floor
 • 48.15 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 32
Sold

Apartment No. 32

 • 4 floor
 • 83.11 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 33
Sold

Apartment No. 33

 • 4 floor
 • 47.48 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 34
Sold

Apartment No. 34

 • 4 floor
 • 46.50 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 35
Sold

Apartment No. 35

 • 4 floor
 • 49.95 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 36
Sold

Apartment No. 36

 • 5 floor
 • 77.52 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 37
Sold

Apartment No. 37

 • 5 floor
 • 97.81 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 38
Sold

Apartment No. 38

 • 5 floor
 • 48.29 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 39
Sold

Apartment No. 39

 • 5 floor
 • 111.70 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 40
Sold

Apartment No. 40

 • 5 floor
 • 83.79 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 41
Sold

Apartment No. 41

 • 6 floor
 • 77.52 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 42
Sold

Apartment No. 42

 • 6 floor
 • 98.43 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 43
Sold

Apartment No. 43

 • 6 floor
 • 147.82 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 44
Sold

Apartment No. 44

 • 6 floor
 • 59.83 m2
 • 2 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 45
Sold

Apartment No. 45

 • 7 floor
 • 77.25 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 46
Sold

Apartment No. 46

 • 7 floor
 • 120.76 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 47
Sold

Apartment No. 47

 • 7 floor
 • 90.74 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 48
Sold

Apartment No. 48

 • 7 floor
 • 79.27 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 49
Sold

Apartment No. 49

 • 8 floor
 • 189.59 m2
 • 5 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie nr 50
Sold

Apartment No. 50

 • 8 floor
 • 148.65 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie M15 + M16
Sold

Apartment No. 15 + 16

 • 2 floor
 • 77.50 m2
 • 3 rooms
SEE THE APPARTMENT
Sold
Mieszkanie M18 + M19
Sold

Apartment No. 18 + 19

 • 2 floor
 • 97.53 m2
 • 4 rooms
SEE THE APPARTMENT

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Polityka prywatności